Categories: General
      Date: May  6, 2012
     Title: Gegužės 30 d. klubo Visuotinis susirinkimas

   

Gerbiami klubiečiai,
šių metų gegužės 30 dieną, 18 val.30 min. įvyks klubo "Sankt Peterburg" visuotinis susirinkimas. Susirinkimo vieta Lietuvos Dailės Muziejus: adresu  Didžioji g. 2.Bus svarstomi šie klausimai:
         1.Klubo prezidento ataskaita už veiklos metus.
         2.Klubo įstatų keitimo klausimai.
         3.Klubo vėliavos spalvų patvirtinimas.
         4.Naujo klubo prezidento ir naujos tarybos rinkimai ateinančiam laikotarpiui.

        
Prašome visus pagal galimybes atvykti ir dalyvauti. Tai yra labai svarbu.

 

Vėliavų spalvinis pasiūlymas (3. Dabartinė vėliava):

Linksmasis pabuvimas A. Jankausko sodyboje įvyks, kaip visada, pirmą šių metų birželio šeštadienį:

birželio 2 dieną. Pradžia 17 valandą.

Laukiami visi klubiečiai ir jų svečiai.

Klubo administracija